logo

5 jaar SVS Inspecteur Spelen: voor aantoonbare professionaliteit bij speelplekkeninspectie

Onlangs deden de eerste SVS Inspecteurs Spelen-2 ster opnieuw examen om hun professionaliteit te bekrachtigen. Ze verlengden daarmee hun registratie in het openbare SVS-register uit 2012. Een mijlpaal voor de Stichting Veilig Spelen. Inmiddels bevat het register 93 SVS Inspecteurs Spelen-2 ster en 53 SVS Inspecteurs Spelen-1 ster.

De Stichting Veilig Spelen (SVS) is in 2012 ontstaan als initiatief van het Keurmerkinstituut en de branchevereniging Spelen. Voorzitter Anne Koning: “De titel inspecteur speeltoestellen is niet beschermd. Iedereen kan in principe inspecties aanbieden. De inspectiebureaus binnen de Branchevereniging Spelen hebben samen met het Keurmerkinstituut besloten de professionaliteit op een objectieve manier meetbaar te maken. Tegelijkertijd wilden zij overdreven reacties over ‘veiligheid’ bestrijden door kennisverspreiding.” Zo ontstond de Stichting Veilig Spelen die als missie meekreeg de kwaliteit van inspecteurs en veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen en te toetsen. Onder meer door examens af te nemen en gediplomeerden te registreren.

Professionalisering
De eerste stap was samen bepalen wat een professionele inspecteur zou moeten kunnen en weten om speelplekken goed te inspecteren. Koning: “Dit bleek nog niet eenvoudig. De normen vertalen in examenvragen bleek letterlijk een vak apart. We gingen daarom een samenwerking aan met specialist eX:plain die de examens heeft helpen ontwikkelen en de examendagen organiseert.”

Spelen Basis
Als eerste ontstonden examens voor SVS Inspecteur Spelen-2 ster voor jaarlijkse hoofdinspecties en SVS Inspecteur Spelen-1 ster voor periodieke operationele inspecties. Ook kwam er een openbaar register waarin SVS Inspecteurs zich na het behalen van het examen konden registreren om zo hun professionaliteit zichtbaar te maken voor opdrachtgevers. In 2014 introduceerde SVS daarnaast een examen voor SVS Inspecteur Spelen–Basis bedoeld voor mensen die op dagelijkse basis op de speelplek zijn. Met een basisdiploma op zak weten zij precies hoe ze een visuele check moeten uitvoeren.

Garantie van kennis en kunde
De titel SVS Inspecteur Spelen kreeg de afgelopen jaren een steeds grotere bekendheid. Steeds meer speelplekeigenaren, waaronder gemeentes, vroegen in aanbestedingen specifiek om SVS Inspecteurs. Een van die gemeentes is Tilburg, waar veel uitvoerend werk in de openbare ruimte is uitbesteed aan de Diamant Groep. Werkvoorbereider Mary Kluijtmans en SVS Inspecteur-2 ster: “De gemeente eiste bij de aanbesteding dat alle medewerkers van de speeltuinploeg een SVS certificaat Spelen Basis moeten hebben, zodat ze weten waar ze naar moeten kijken bij een snelle visuele inspectie van speeltoestellen. Binnen de organisatie moeten er ook 1 ster- en 2 ster-inspecteurs aanwezig zijn voor de periodieke en jaarlijkse inspecties. Ik begrijp dat: zo hebben ze een garantie van onze kennis en kunde.”

En verder?
Voldoet het huidige aanbod of heeft SVS meer plannen? Koning: “We willen dit jaar onderzoeken hoe we de SVS Inspecteurs Spelen kunnen helpen om hun kennis en professionaliteit verder te verhogen. We hebben daarvoor bijvoorbeeld al twee keer een terugkomdag georganiseerd met lezingen en discussies. Het is belangrijk dat het vak zich blijft doorontwikkelen. Als inspecteurs suggesties hebben, dan horen we die graag.”