logo

Nieuws

Examenvragen, tip 9: Hercertificatie speeltoestellen

Speeltoestellen staande op openbare terreinen vallen onder het WAS en moeten van een geldig certificaat van goedkeuring zijn voorzien. Het komt voor dat een beheerder een speeltoestel wil aanpassen, bijvoorbeeld omdat het niet meer voldoet aan de wensen van de kinderen. Moet dan een nieuw certificaat van goedkeuring worden aangevraagd? Stelregel is dat indien een speeltoestel constructief wordt aangepast dit aan de k
Lees meer

Voorzitter SVS in Eerste Kamer

Anne Koning, voorzitter van de Stichting Veilig Spelen, is benoemd tot lid van de Eerste Kamer. Haar portefeuille zal bestaan uit Milieu, Economie (incl. energie), Welzijn & kinderopvang. Anne (1970) is vanaf 18 juni 2013 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Zij was in 2006-2010 wethouder van onder meer verkeer en vervoer en wijken in Delft. Eerder was zij raadslid in Delft en Wageningen. Anne was in dienst bij
Lees meer

Verduidelijking in (gemakkelijke) toegankelijkheid speeltoestellen

De Europese normalisatie-organisatie CEN is blijvend bezig met het herschrijven en verbeteren van de Europese norm voor speeltoestellen, EN 1176. Over enkele jaren komt de gereviseerde norm uit. Een van de aanpassingen betreft de definitie van gemakkelijke toegankelijkheid, die ontwerpers en inspecteurs momenteel onvoldoende houvast biedt. Momenteel meldt EN 1176-1: 2008, art. 3.24 bij de definitie voor gemakkelijke
Lees meer

SVS gaat in zee met ECABO

Stichting Veilig Spelen gaat een samenwerkingsverband aan met Ecabo uit Amersfoort. Ecabo is expert in het maken van examenvragen, het samenstellen van examens en het examineren. SVS meent als inhoudelijk deskundige partij op het gebied van de veiligheid van speeltoestellen in ECABO, expert op het gebied van examineren, een uitstekende partner te hebben gevonden. ECABO zal de examenvragen die door externe experts wor
Lees meer

Examenvragen, tip 7: Obstakelvrije ruimte zandbakken

De examens van SVS worden als pittig ervaren. In een aantal nieuwsbrieven behandelt de SVS de onderwerpen waar in de examens laag op wordt gescoord. In dit bericht: Zandbakken en de obstakelvrije valruimte. In Nederland hanteren we naast de Europese normen onder andere het Bijblad bij NEN-EN 1176. Hierin is vastgelegd dat zandbakken zonder verhoogde rand geen obstakelvrije valruimte nodig hebben. Bij zandbakken met e
Lees meer

Praktijktoets in SVS-examens?

Op 22 maart jl. is de Raad van Deskundigen van SVS bijeengekomen. Als speciaal thema van de bijeenkomst stond een discussie over het houden van een praktijktoets op de agenda. Daarom waren ook leden van de examencommissie uitgenodigd om aanwezig te zijn. De bespreking vond plaats in aanwezigheid van een senior adviseur examinering. Hij gaf aan dat, als het enigszins mogelijk is om andere toetsvormen in te stellen, da
Lees meer

Examenvragen, tip 5: instanties

De examens van SVS worden als pittig ervaren. In een aantal nieuwsbrieven behandelt de SVS de onderwerpen waar in de examens het laagst op wordt gescoord. In dit bericht: instanties. Inspectiebureaus noemen hun beoordeling ten onrechte nog wel eens “keuring”. Keuringen oftewel certificaties, worden uitgevoerd door aangewezen keurende instanties (AKI’s). Deze AKI’s zijn aangewezen door het mini
Lees meer

Examenvragen, tip 4: Normen

Tip 4 om het SVS-examen vlotter te doorlopen betreft de Europese normen. Dit onderwerp kan in beide examenniveaus (SVS* en SVS**) behandeld worden. In 2008 zijn de Europese normen voor speeltoestellen vernieuwd. Een aantal normdelen is toegevoegd en een aantal artikelen is verplaatst. De normdelen 7, 10 en 11 zijn nieuw, en een groot deel van EN 1177 is verplaatst naar EN 1176-1. Vanaf 2008 zijn de volgende normen in
Lees meer

Examenvragen, tip 3: Typeplaatjes

De examens van SVS worden als pittig ervaren. In een aantal nieuwsbrieven behandelt de SVS de onderwerpen waar in de examens het laagst op wordt gescoord. In dit bericht: typeplaatjes. Het feit dat een speeltoestel is voorzien van een typeplaatje wil niet zeggen dat het toestel is gecertificeerd. Het typeplaatje zegt namelijk niets over de keuring maar is slechts een middel om het toestel te kunnen identificeren. Als
Lees meer