logo

Nieuws

Examencommissie

Naast de Raad van Deskundigen is in het eerste kwartaal van 2012 ook een examencommissie opgericht. Deze commissie bestaat uit vijf personen en adviseert de SVS betreffende het curriculum, de leerdoelen en de wijze van examinering. In de toekomst zal de commissie de examens gaan maken en zorg dragen voor het nakijken ervan. Daarnaast denken de leden na over de invoering van een andere wijze van examinering, zoals het
Lees meer

SVS-examens

Halverwege 2012 is het een goed moment de afgenomen examens te evalueren. Momenteel zijn 14 inspecteurs geslaagd voor het examen SVS* en 30 inspecteurs voor SVS**. De examens worden over het algemeen als zwaar ervaren. Het blijkt dat deelnemers de vragen moeilijk vinden. Het merendeel van de niet geslaagden schrijft zich onmiddellijk in voor het herexamen. De SVS adviseert deelnemers goed na te gaan of men voldoende
Lees meer

De eerste SVS-Inspecteurs* zijn bekend

Op 30 maart jl. zijn 9 inspecteurs voor het eerste SVS-Inspecteur* (1 ster) examen geslaagd. Vanaf heden zijn de inspecteurs opgenomen in het SVS-register. Aan dit examen hebben 17 inspecteurs deelgenomen. De inspecteurs die niet geslaagd zijn mogen het examen overdoen. Op 20 april 2012 reikt SVS-voorzitter Anne Koning de SVS-passen uit aan alle geregistreerde inspecteurs inclusief de eerder geslaagde inspecteurs** (
Lees meer

Feestelijke uitreiking SVS-passen

Op 20 pril 2012 heeft Anne Koning, voorzitter van de Stichting Veilig Spelen, de eerste SVS-passen uitgereikt. Er zijn in totaal 22 geregistreerde inspecteurs van speeltoestellen, waarvan 8 aanwezig waren bij de ceremonie in Zoetermeer. Anne Koning is trots op alle geslaagden: “Jullie staan professioneel in je werk en dat kun je nu ook laten zien met je SVS-pas. En iedereen kan op de website zien wie de geslaagden zi
Lees meer

Artikel BuitenSpelen ‘SVS scheidt kaf van koren’, december 2011

Het vakblad Buiten Spelen heeft een artikel geplaatst over de SVS. Klik hier om het artikel te lezen.
Lees meer

Artikel BuitenSpelen ‘NVWA omarmt SVS’, maart 2012

Het vakblad BuitenSpelen heeft een interview geplaatst met Anne Koning, voorzitter SVS en Eric Bloemendaal, senior inspecteur NVWA. Klik hier om het artikel te lezen.
Lees meer

Eerste inspecteurs opgenomen in SVS-register

De eerste groep van 13 inspecteurs van speeltoestellen is opgenomen in het SVS-register. Zij zijn geslaagd voor het SVS-examen Inspecteur ** (2 sterren), dat op 18 januari 2012 is afgenomen. Aan het examen hebben 37 personen deelgenomen. De kandidaten die niet zijn geslaagd mogen het examen overdoen
Lees meer

Schriftelijk verslag Tweede Kamer nr. 155

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 juli 2011 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de kabinetsreactie van 8 april
Lees meer

Voortgang Stichting Veilig Spelen

Het is weer enige tijd geleden dat de oprichting van de Stichting Veilig Spelen (SVS) werd aangekondigd. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de website. De Raad van Deskundigen van de SVS is momenteel bezig met het opstellen van examenvragen. Het lijkt er op dat de eerste examens in het vierde kwartaal van 2011 zullen worden afgenomen. Iedereen die zich als belangstellende heeft ingeschreven zal tijdig op de ho
Lees meer