logo

Nieuws

SVS gaat in zee met ECABO

Stichting Veilig Spelen gaat een samenwerkingsverband aan met Ecabo uit Amersfoort. Ecabo is expert in het maken van examenvragen, het samenstellen van examens en het examineren. SVS meent als inhoudelijk deskundige partij op het gebied van de veiligheid van speeltoestellen in ECABO, expert op het gebied van examineren, een uitstekende partner te hebben gevonden. ECABO zal de examenvragen die door externe experts wor
Lees meer

Examenvragen, tip 7: Obstakelvrije ruimte zandbakken

De examens van SVS worden als pittig ervaren. In een aantal nieuwsbrieven behandelt de SVS de onderwerpen waar in de examens laag op wordt gescoord. In dit bericht: Zandbakken en de obstakelvrije valruimte. In Nederland hanteren we naast de Europese normen onder andere het Bijblad bij NEN-EN 1176. Hierin is vastgelegd dat zandbakken zonder verhoogde rand geen obstakelvrije valruimte nodig hebben. Bij zandbakken met e
Lees meer

Praktijktoets in SVS-examens?

Op 22 maart jl. is de Raad van Deskundigen van SVS bijeengekomen. Als speciaal thema van de bijeenkomst stond een discussie over het houden van een praktijktoets op de agenda. Daarom waren ook leden van de examencommissie uitgenodigd om aanwezig te zijn. De bespreking vond plaats in aanwezigheid van een senior adviseur examinering. Hij gaf aan dat, als het enigszins mogelijk is om andere toetsvormen in te stellen, da
Lees meer

Examenvragen, tip 5: instanties

De examens van SVS worden als pittig ervaren. In een aantal nieuwsbrieven behandelt de SVS de onderwerpen waar in de examens het laagst op wordt gescoord. In dit bericht: instanties. Inspectiebureaus noemen hun beoordeling ten onrechte nog wel eens “keuring”. Keuringen oftewel certificaties, worden uitgevoerd door aangewezen keurende instanties (AKI’s). Deze AKI’s zijn aangewezen door het mini
Lees meer

Examenvragen, tip 4: Normen

Tip 4 om het SVS-examen vlotter te doorlopen betreft de Europese normen. Dit onderwerp kan in beide examenniveaus (SVS* en SVS**) behandeld worden. In 2008 zijn de Europese normen voor speeltoestellen vernieuwd. Een aantal normdelen is toegevoegd en een aantal artikelen is verplaatst. De normdelen 7, 10 en 11 zijn nieuw, en een groot deel van EN 1177 is verplaatst naar EN 1176-1. Vanaf 2008 zijn de volgende normen in
Lees meer

Examenvragen, tip 3: Typeplaatjes

De examens van SVS worden als pittig ervaren. In een aantal nieuwsbrieven behandelt de SVS de onderwerpen waar in de examens het laagst op wordt gescoord. In dit bericht: typeplaatjes. Het feit dat een speeltoestel is voorzien van een typeplaatje wil niet zeggen dat het toestel is gecertificeerd. Het typeplaatje zegt namelijk niets over de keuring maar is slechts een middel om het toestel te kunnen identificeren. Als
Lees meer

SVS-inspecteurs uitgenodigd voor Europees onderzoek

In het kader van het ontwikkelen van Europese richtlijnen is een aantal geregistreerde SVS-inspecteurs uitgenodigd mee te doen aan een onderzoek naar de beoordeling op veiligheid van speeltoestellen door inspecteurs. Het is mede de bedoeling grenzen aan veiligheid vast te stellen en te achterhalen hoe daar in de verschillende landen over gedacht wordt. Het onderzoek wordt via email uitgevoerd en bevat een aantal herk
Lees meer

Stichting Veilig Spelen in 2013

Na oprichting in 2011 heeft de SVS zich in 2012 geconcentreerd op het maken en afnemen van examens. In het eerste jaar zijn in totaal 60 speeltoestelinspecteurs geslaagd voor het examen. Daarvan zijn 21 geregistreerd voor niveau SVS* en 39 voor niveau SVS**. Dat is een hele prestatie, want veel inspecteurs gaven aan dat het examen pittiger was dan vooraf gedacht. In 2013 richt de stichting zich met name op het uitwer
Lees meer

Examenvragen, tip 2: Valhoogte schommels

De SVS behandelt in een aantal nieuwsbrieven de onderwerpen waar in de examens het laagst op wordt gescoord. In dit bericht: de valhoogte van schommels. De vrije valhoogte van een schommel wordt bepaald door de lengte van het ophangelement (de ketting) door 2 te delen en de afstand van de grond tot de bovenzijde van het zitje er bij op te tellen. Als de kettinglengte bijvoorbeeld 220 cm is, en de bovenzijde van het z
Lees meer