logo

Nieuws

Examenvragen, tip 1: Reikwijdte

De examens van SVS worden, zoals in voorgaand artikel vermeld, als pittig ervaren. De vragen over de Europese normen worden doorgaans door SVS* en SVS**-deelnemers goed gemaakt. Veel inspecteurs hebben meer moeite met de open vragen, de vragen over wetgeving, rechten en plichten van de verschillende instanties, en de reikwijdte op het besluit. In een aantal nieuwsbrieven zal de SVS de onderwerpen behandelen waar in d
Lees meer

Logboek speeltoestel kan voorlopig blijven

Naar aanleiding van een recente brief van de minister aan de Tweede Kamer is onduidelijkheid ontstaan over de verplichting logboeken bij te houden. In de brief oppert de minister het idee de logboeken af te schaffen. Dit idee is ten onrechte door enkele organisaties als besluit opgevat. De minister wil dat beheerders zich meer richten op het doel van de inspecties, en ze wil de administratieve lasten verlagen. Als de
Lees meer

Examencommissie druk bezig

De examencommissie van SVS is druk bezig de leerdoelen scherper te formuleren. Achter deze leerdoelen zal het nieuwe curriculum schuilen. Het is echter een langzaam proces, en de planning is dat het resultaat pas medio 2013 openbaar zal worden. De NVWA is betrokken bij de aanpassing van de leerdoelen, en ziet er onder andere op toe dat het onderdeel wetgeving en handhaving in de toekomst voldoende wordt behandeld in
Lees meer

Eerste bijeenkomst Raad van Deskundigen

In mei 2012 heeft de eerste bijeenkomst van de nieuwe Raad van Deskundigen van Stichting Veilig Spelen plaats gehad. Aanwezig waren deskundigen afkomstig uit de verschillende sectoren binnen de speelmarkt. De leden kregen gelegenheid hun visie op de SVS te uiten. Vele adviezen voor verbetering zijn gegeven en uitvoerig zijn zaken besproken als communicatie, de examens en het afnemen van een praktijktoets. De volgende
Lees meer

Examencommissie

Naast de Raad van Deskundigen is in het eerste kwartaal van 2012 ook een examencommissie opgericht. Deze commissie bestaat uit vijf personen en adviseert de SVS betreffende het curriculum, de leerdoelen en de wijze van examinering. In de toekomst zal de commissie de examens gaan maken en zorg dragen voor het nakijken ervan. Daarnaast denken de leden na over de invoering van een andere wijze van examinering, zoals het
Lees meer

SVS-examens

Halverwege 2012 is het een goed moment de afgenomen examens te evalueren. Momenteel zijn 14 inspecteurs geslaagd voor het examen SVS* en 30 inspecteurs voor SVS**. De examens worden over het algemeen als zwaar ervaren. Het blijkt dat deelnemers de vragen moeilijk vinden. Het merendeel van de niet geslaagden schrijft zich onmiddellijk in voor het herexamen. De SVS adviseert deelnemers goed na te gaan of men voldoende
Lees meer

De eerste SVS-Inspecteurs* zijn bekend

Op 30 maart jl. zijn 9 inspecteurs voor het eerste SVS-Inspecteur* (1 ster) examen geslaagd. Vanaf heden zijn de inspecteurs opgenomen in het SVS-register. Aan dit examen hebben 17 inspecteurs deelgenomen. De inspecteurs die niet geslaagd zijn mogen het examen overdoen. Op 20 april 2012 reikt SVS-voorzitter Anne Koning de SVS-passen uit aan alle geregistreerde inspecteurs inclusief de eerder geslaagde inspecteurs** (
Lees meer

Feestelijke uitreiking SVS-passen

Op 20 pril 2012 heeft Anne Koning, voorzitter van de Stichting Veilig Spelen, de eerste SVS-passen uitgereikt. Er zijn in totaal 22 geregistreerde inspecteurs van speeltoestellen, waarvan 8 aanwezig waren bij de ceremonie in Zoetermeer. Anne Koning is trots op alle geslaagden: “Jullie staan professioneel in je werk en dat kun je nu ook laten zien met je SVS-pas. En iedereen kan op de website zien wie de geslaagden zi
Lees meer

Artikel BuitenSpelen ‘SVS scheidt kaf van koren’, december 2011

Het vakblad Buiten Spelen heeft een artikel geplaatst over de SVS. Klik hier om het artikel te lezen.
Lees meer