logo

Nieuws

Onderzoek NVWA indoor speellocaties

Vrijdag 13 januari jl. publiceerde NVWA de resultaten van een onderzoek  naar de veiligheid van indoor speellocaties. Van de ongeveer 150 overdekte speellocaties zijn vorig jaar 37 locaties door de NVWA onderzocht. Van deze 37 locaties werd bij 33 locaties bij de eerste inspectie één of meer afwijkingen geconstateerd. Net zoals bij overdekte speellocaties is bij speeltoestellen in de openbare ruimte de beheerder vera
Lees meer

Eerste SVS Inspecteurs hebben na 5 jaar de SVS-pas verlengd

In januari 2012 zijn de eerste examens voor inspecteurs van speeltoestellen afgenomen. Een aantal SVS Inspecteurs van het eerste uur heeft in december jl. vanwege het verlopen van de geldigheid van de SVS-pas na 5 jaar opnieuw examen gedaan. Van de zes SVS Inspecteurs zijn er vijf geslaagd. SVS Inspecteurs hebben tot drie maanden na het verlopen van de pas de gelegenheid het examen te behalen. Na drie maanden wordt d
Lees meer

Stichting Veilig Spelen 5 jaar

Stichting Veilig Spelen bestaat 5 jaar! Eind 2011 is Stichting Veilig Spelen opgericht door Branchevereniging Spelen en Keurmerkinstituut met als doel de kwaliteit van inspecties van speeltoestellen in de openbare ruimte te verhogen. In de afgelopen 5 jaar heeft SVS voor inspecteurs van speeltoestellen op drie niveaus examens ontwikkeld. Met deze centrale onafhankelijke examens worden de inspecteurs op gelijke wijze
Lees meer

Terugkomdag: reactie op stellingen en vragen vanuit SVS-inspecteurs

Tijdens de Terugkomdag (23 november 2016) voor de SVS Inspecteurs Spelen-1 ster en -2 ster is door inspecteurs een aantal vragen gesteld vanuit de praktijk. De vragen en de reacties hierop door het panel met deskundigen zijn genoteerd en hier terug te lezen.
Lees meer

Examenkalender SVS-examens eerste kwartaal 2017

Examendata 1ste kwartaal 2017 Voor de examens SVS Inspecteur Spelen-Basis, -1 ster en -2 ster zijn de volgende examendata gepland: dinsdag 31 januari dinsdag 28 maart De data voor het 2de kwartaal en verder volgen in januari 2017. Aanmelden voor de examens kan via het inschrijfformulier.
Lees meer

Presentatie Eric Bloemendaal terugkomdag 23 november 2016

Op de terugkomdag op 23 november jl. heeft de heer Eric Bloemendaal (voorzitter Examencommissie SVS) de presentatie “Zwart, wit of grijs” verzorgd. Klik hier als u de presentatie wilt bekijken.
Lees meer

Presentatie Ilse van der Put terugkomdag 23 november 2016

Op de terugkomdag op 23 november jl. heeft mevrouw Ilse van der Put (Stichting Speeltuinbende) de presentatie ‘Samen spelen: Veiligheid voor alle kinderen?’ verzorgd. Klik hier als u de presentatie wilt bekijken.
Lees meer

Reactie SVS op proef speeltoestellen

Bij een aantal gemeenten leeft de wens om burgers toe te staan zelf speeltoestellen in de openbare ruimte te laten plaatsen. Het ministerie van VWS heeft gemeenten verzocht dit te uit te werken. Zij hebben verschillende partijen gevraagd mee te denken. In reactie op dit initiatief heeft SVS haar zorg over deze proef kenbaar gemaakt. In haar antwoord heeft het bestuur benadrukt dat de Stichting Veilig Spelen zich inze
Lees meer

SVS op de Dag van de Openbare ruimte

SVS is op 28 en 29 september aanwezig op de Dag van de Openbare Ruimte in Utrecht. Wilt u meer informatie over SVS en/of de examens voor inspecteurs van speeltoestellen? Bezoek ons dan op onze stand. We zijn te vinden in hal 2 op standnummer 2.4.08/D.
Lees meer