logo

Nieuws

Terugkomdag voor geregistreerde SVS Inspecteurs: 23 november 2016

Ook in 2016 wordt voor de geregistreerde SVS Inspecteurs Spelen-1 ster en -2 ster een terugkomdag georganiseerd nl. op woensdag 23 november. In 2015 vond voor de eerste keer een terugkomdag plaats en deze dag werd positief ontvangen door de aanwezige inspecteurs. Het programma en de locatie zijn nog niet bekend, maar zodra we meer kunnen laten weten worden de geregistreerde inspecteurs hierover geïnformeerd.
Lees meer

10 werknemers Amfors geslaagd voor SVS Basis

In december 2015 hebben 10 werknemers van de Amfors Groep, het leer- werkbedrijf voor de regio Amersfoort het examen SVS Inspecteur Spelen-Basis gedaan en alle 10 zijn hiervoor geslaagd. Reden voor Stichting Veilig Spelen (SVS) om de geslaagden in het zonnetje te zetten en de certificaten persoonlijk uit te reiken. In de werkplaats waar o.a. speeltoestellen worden gerepareerd ontvingen de kandidaten de certificaten e
Lees meer

Woensdag 17 februari examens SVS

Wilt u deelnemen aan één van de volgende SVS examens? Op woensdag 17 februari worden de volgende examens afgenomen: SVS Inspecteur Spelen-Basis SVS Inspecteur Spelen-1 ster SVS Inspecteur Spelen-2 ster   Aanmelden kan tot dinsdag 9 februari 13.00 uur via het inschrijfformulier. Voor meer informatie zie de site van Stichting Veilig Spelen.
Lees meer

Toetsmatrijzen per 1 juli 2016

De toetsmatrijzen die met ingang van 1 juli 2016 van toepassing zijn op de SVS-examens zijn beschikbaar en zijn hier te downloaden. Hier zijn ook de wijzigingen t.o.v. de huidige toetsmatrijzen beschikbaar en te downloaden.  
Lees meer

Tarieven 2016

De tarieven voor 2016 zijn vastgesteld en zijn als volgt: Examen SVS Inspecteur Spelen-Basis: € 99,00 Examen SVS Inspecteur Spelen-1 ster en -2 ster: € 401,00 Herexamen SVS Inspecteur Spelen-1 ster en -2 ster: € 152,00 Jaarlijks tarief registratie SVS Inspecteur Spelen-1 ster en -2 ster: € 285,00   Genoemde bedragen zijn exclusief btw.
Lees meer

Gezocht: itemconstructeurs

Voor de ontwikkeling van de examens SVS Inspecteur Spelen-Basis, -1 ster en -2 ster is Stichting Veilig Spelen op zoek naar itemconstructeurs. Een constructeur voor de Stichting Veilig Spelen krijgt, op opdrachtbasis, een overeenkomst op persoonlijke titel voor het ontwikkelen van nieuwe examenvragen of het aanpassen van bestaande vragen. De examenvragen worden ontwikkeld volgens vastgestelde richtlijnen en op basis
Lees meer

Examencommissie SVS

De examencommissie SVS is uitgebreid van 3 naar 5 leden. Jan Ooms van Studio Jan Ooms en Dirk Vermeulen van Stichting Speelruimte zijn respectievelijk in september en november door het Bestuur van Stichting Veilig Spelen officieel benoemd als lid van de examencommissie SVS. Duncan Louer heeft aangegeven dat hij zijn functie in de examencommissie beschikbaar stelt. Dit vanwege het niet meer kunnen combineren van zijn
Lees meer

Wijziging toetstermen

De examencommissie SVS heeft bij het Bestuur van Stichting Veilig Spelen een voorstel ingediend om de toetstermen voor de examens SVS Inspecteur Spelen-Basis, -1 ster en -2 ster op een aantal punten aan te passen. Het betreft o.a. wijziging van toetstermen die niet meer relevant zijn gezien veranderde regelgeving, toetstermen die elkaar inhoudelijk overlappen en toetstermen die te algemeen zijn geformuleerd. Het best
Lees meer

Niveaus SVS Inspecteurs

De examencommissie SVS heeft de beschrijving van de niveaus van de SVS Inspecteurs Spelen-Basis, -1 ster en -2 ster nader gespecificeerd om het verschil tussen de niveaus duidelijker aan te geven. In de tabel is per examenniveau aangegeven voor welke werkzaamheden het niveau van toepassing is, wat het kennisniveau van de inspecteur moet zijn en welke vaardigheden hij moet hebben. Tabel niveau SVS Inspecteurs
Lees meer