logo

Nieuws

Wijziging toetstermen

De examencommissie SVS heeft bij het Bestuur van Stichting Veilig Spelen een voorstel ingediend om de toetstermen voor de examens SVS Inspecteur Spelen-Basis, -1 ster en -2 ster op een aantal punten aan te passen. Het betreft o.a. wijziging van toetstermen die niet meer relevant zijn gezien veranderde regelgeving, toetstermen die elkaar inhoudelijk overlappen en toetstermen die te algemeen zijn geformuleerd. Het best
Lees meer

Niveaus SVS Inspecteurs

De examencommissie SVS heeft de beschrijving van de niveaus van de SVS Inspecteurs Spelen-Basis, -1 ster en -2 ster nader gespecificeerd om het verschil tussen de niveaus duidelijker aan te geven. In de tabel is per examenniveau aangegeven voor welke werkzaamheden het niveau van toepassing is, wat het kennisniveau van de inspecteur moet zijn en welke vaardigheden hij moet hebben. Tabel niveau SVS Inspecteurs
Lees meer

Examendata 2016

Voor de examens SVS Inspecteur Spelen-Basis, -1 ster en 2-ster zijn de volgende examendata gepland in 2016: Woensdag 17 februari Woensdag 20 april Woensdag 22 juni   Aanmelden voor de examens kan via het inschrijfformulier op de website van SVS.
Lees meer

Samenwerking SVS en VHG: aanbod voor leden VHG

Buiten spelen is gezond. Vooral buiten spelen in het groen. Het moet uiteraard ook veilig zijn. En daar kunnen hoveniers of groenvoorzieners een rol in spelen. Het certificaat SVS Inspecteur Spelen-Basis is van toegevoegde waarde voor de hoveniers of groenvoorzieners die zorgdragen voor het onderhoud van openbare speelplaatsen of actief zijn in de aanleg van groene schoolpleinen. Naast de aanleg- en onderhoudswerkzaa
Lees meer

Extra datum SVS-examens: 16 december 2015

De inschrijving voor de examens op 20 november is gesloten, maar er is een extra datum toegevoegd nl.: woensdag 16 december 2015 Er kan ingeschreven worden voor de volgende examens: SVS Inspecteur Spelen-Basis SVS Inspecteur Spelen-1 ster SVS Inspecteur Spelen-2 ster Inschrijven voor het examen kan via het inschrijfformulier op de website van Stichting Veilig Spelen.
Lees meer

Hoveniers bieden compleet dienstenpakket voor groene schoolpleinen met basiscertificaat SVS Inspecteur Spelen

Kinderen zitten beter in hun vel als ze kunnen spelen tussen planten en bomen. Onderzoek bewijst het. In Nederland komen dan ook steeds meer groene schoolpleinen. Hier ligt een nieuwe kans voor hoveniers. Zij kunnen scholen helpen hun stenen schoolpleinen om te toveren tot een groen speel- en leerparadijs met beplanting en speeltoestellen. De speelplekken moeten dan wel veilig zijn én blijven. Branchevereniging VHG d
Lees meer

SVS examen 20 november 2015

Wilt u dit jaar nog deelnemen aan één van de volgende SVS examens? SVS Inspecteur Spelen-Basis SVS Inspecteur Spelen-1 ster SVS Inspecteur Spelen-2 ster Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het examen op 20 november. Aanmelden kan tot 12 november a.s. via het inschrijfformulier. Voor meer informatie zie de site van Stichting Veilig Spelen.
Lees meer

Impressie terugkomdag SVS Inspecteurs 14 oktober 2015

De eerste terugkomdag voor geregistreerde SVS Inspecteurs Spelen-1 ster en -2 ster die plaatsvond op 14 oktober jl. is goed bezocht. Er werden interessante presentaties gegeven door o.a. Eric Bloemendaal van NVWA en Erna van de Wiel van Staatsbosbeheer. De reacties tijdens en na afloop van de dag waren positief. De terugkomdag is voor herhaling vatbaar!   Wethouder Tigelaar, Amersfoort De dag begon met een welko
Lees meer

Gesprek VWS: wijzigingen WAS van de baan

Artikel in Buitenspelen d.d. 9 oktober 2015: Gesprek VWS: wijzigingen WAS van de baan.  
Lees meer