logo

Ervaringen examens SVS Inspecteur Spelen nieuwe stijl

Begin 2014 is gestart met de ontwikkeling van de examens SVS Inspecteur Spelen nieuwe stijl. Er zijn eind- en toetstermen opgesteld, er zijn nieuwe examenvragen ontwikkeld en de examens worden nu met de computer afgenomen. Inmiddels zijn eind juni en eind oktober examens afgenomen met in totaal 44 kandidaten. Tijd om de eerste ervaringen met de examens nieuwe stijl te delen.

Kandidaten
De kandidaten zijn positief over de vorm van het examen. Er wordt één vraag op het scherm getoond wat rust geeft en de kandidaat heeft de mogelijkheid om vragen nog even over te slaan. Verder hebben de kandidaten die deelnemen aan SVS Inspecteur Spelen 1-ster en 2-ster de beschikking over de NEN-normen en de WAS in digitale vorm.

Na het afsluiten van het examen ziet de kandidaat direct of hij/zij wel of niet geslaagd is. Ook heeft de kandidaat de mogelijkheid om direct na het examen de fout beantwoorde vragen in te zien.

Over het algemeen geven de kandidaten aan het examen via de computer prettiger te ervaren dan het “oude” schriftelijke examen. Ook geven zij aan dat de vragen meer praktijkgericht zijn. Kandidaten die geen ervaring met computers hebben en angstig zijn voor de muis blijken binnen een paar minuten zonder moeite met de muis te kunnen werken.

Vraagvormen
In het examen wordt gebruik gemaakt van verschillende vraagvormen zoals meerkeuze vragen, ja/nee vragen, invul vragen en sleepvragen. Bij een groot deel van de vragen is een afbeelding zichtbaar. De examenvragen zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen zoals gepubliceerd op de website, worden ontwikkeld door inhoudelijk deskundige constructeurs en vastgesteld door de examencommissie. 
Enkele voorbeeldvragen

Slaagpercentages

Examen Aantal kandidaten Slaagpercentage
SVS Inspecteur Spelen-Basis 9 44%
SVS Inspecteur Spelen-1 ster 25 28%
SVS Inspecteur Spelen-2 ster 10 50%

 

Het gemiddelde slaagpercentage voor zowel SVS Inspecteur Spelen-Basis als SVS Inspecteur Spelen-1 ster ligt vooralsnog lager dan verwacht. Lagere slaagpercentages kunnen diverse oorzaken hebben zoals bijv. de kwaliteit van de examenvragen, de voorbereiding op het examen door de kandidaat en de aansluiting van de opleiding op de eind- en toetstermen.

De eerste periode bij invoering van een nieuw examen/nieuwe eind- en toetstermen laat vaker wat lagere slaagpercentages zien, doordat opleiders nog aansluiting moeten zoeken met de eind- en toetstermen. Toch doet SVS onderzoek naar de oorzaak van de lagere slaagpercentages bij de examens SVS Inspecteur Spelen-Basis en SVS Inspecteur Spelen 1-ster. Als blijkt dat er aanpassingen nodig zijn dan zullen deze op korte termijn worden doorgevoerd.

Waarde van het diploma
De waarde van het diploma wordt steeds breder erkend door opdrachtgevers. Sommige gemeentes, zoals Roermond, selecteren al op het hebben van SVS-diploma’s. We verwachten daarmee ook een stijgende behoefte aan het afleggen van de examens. Op korte termijn wordt gesproken met opleiders om de aansluiting met het examen te evalueren. We houden u op de hoogte.