logo

Examencommissie druk bezig

De examencommissie van SVS is druk bezig de leerdoelen scherper te formuleren. Achter deze leerdoelen zal het nieuwe curriculum schuilen. Het is echter een langzaam proces, en de planning is dat het resultaat pas medio 2013 openbaar zal worden.

De NVWA is betrokken bij de aanpassing van de leerdoelen, en ziet er onder andere op toe dat het onderdeel wetgeving en handhaving in de toekomst voldoende wordt behandeld in de SVS-examens. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.