logo

Examencommissie

Naast de Raad van Deskundigen is in het eerste kwartaal van 2012 ook een examencommissie opgericht. Deze commissie bestaat uit vijf personen en adviseert de SVS betreffende het curriculum, de leerdoelen en de wijze van examinering.

In de toekomst zal de commissie de examens gaan maken en zorg dragen voor het nakijken ervan. Daarnaast denken de leden na over de invoering van een andere wijze van examinering, zoals het auditen van de inspecteurs op locatie (de praktijktoets).