logo

Examenvragen, tip 1: Reikwijdte

De examens van SVS worden, zoals in voorgaand artikel vermeld, als pittig ervaren. De vragen over de Europese normen worden doorgaans door SVS* en SVS**-deelnemers goed gemaakt. Veel inspecteurs hebben meer moeite met de open vragen, de vragen over wetgeving, rechten en plichten van de verschillende instanties, en de reikwijdte op het besluit. In een aantal nieuwsbrieven zal de SVS de onderwerpen behandelen waar in de examens het laagst op wordt gescoord. In dit bericht: de reikwijdte op het besluit.

De reikwijdte op het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen geeft aan welke objecten al dan niet onder het WAS vallen. Valt een object onder het WAS dan moet het gecertificeerd zijn voor het mag worden bespeeld. Ook moet het zijn voorzien van een typeplaatje (bouwjaar, naam leverancier en toestel).

Sporttoestellen zoals basketbalpalen en voetbaldoelen vallen niet onder het besluit. Een duikplank die bij een openbaar zwembad staat valt ook niet onder het WAS omdat het een sporttoestel betreft. Inspectie of certificatie volgens de voor speeltoestellen geldende normen (EN 1176) is daarom niet van toepassing.

Fitnesstoestellen vallen wel onder het besluit als ze op een speelterrein staan. Een speelterrein bevat altijd minimaal één onder het WAS vallend toestel. Fitnesstoestellen die niet naast speeltoestellen staan vallen logischerwijs niet onder het WAS.