logo

Examenvragen, tip 10: Ontwerpcriteria

Bij de ontwikkeling van speeltoestellen worden doorgaans de Europese normen EN 1176: 2008 als uitgangspunt gehanteerd. Is het afwijken van deze normen toegestaan?

Dat is het zeker. De Europese normen moéten niet maar mógen gebruikt worden bij de ontwikkeling van speeltoestellen. In Nederland geldt één plicht en dat is het moeten voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Een ontwerper, fabrikant of leverancier mag allerlei andere criteria gebruiken bij de bouw van een toestel. Het is aan de keurder niet om vast te stellen of het toestel aan die ontwerpcriteria voldoet maar aan de eisen gesteld in het WAS. Omdat in het WAS is vermeld dat indien een speeltoestel aan EN 1176 voldoet er een vermoeden van veiligheid bestaat wordt deze norm toch meestal gebruikt.