logo

Examenvragen, tip 4: Normen

Tip 4 om het SVS-examen vlotter te doorlopen betreft de Europese normen. Dit onderwerp kan in beide examenniveaus (SVS* en SVS**) behandeld worden. In 2008 zijn de Europese normen voor speeltoestellen vernieuwd. Een aantal normdelen is toegevoegd en een aantal artikelen is verplaatst. De normdelen 7, 10 en 11 zijn nieuw, en een groot deel van EN 1177 is verplaatst naar EN 1176-1. Vanaf 2008 zijn de volgende normen in gebruik.

 • EN 1176-1: 2008 Algemene eisen en beproevingsmethoden
 • EN 1176-2: 2008 Schommels
 • EN 1176-3: 2008 Glijbanen
 • EN 1176-4: 2008 Kabelbanen
 • EN 1176-5: 2008 Draaitoestellen
 • EN 1176-6: 2008 Wiptoestellen
 • EN 1176-7: 2008 Leidraad voor plaatsing, controle onderhoud en gebruik
 • EN 1176-10: 2008 Geheel omsloten speeltoestellen
 • EN 1176-11: 2008 Ruimtelijke netstructuren
 • EN 1177: 2008 Bepaling maximale valhoogte

 

Het “Bijblad bij NEN-EN 1176-Toelichting voor normgebruikers” legt een aantal zaken uit bovenstaande normen uit en wijkt op een aantal zaken af. Zowel SVS*- als SVS**-inspecteurs behoren het bijblad te kennen.

Hiernaast is nog een aantal belangrijke normen in omloop die een inspecteur SVS** zeker moet kennen.

 • EN 14974: 2006 Skatevoorzieningen
 • EN 14960: 2006 Opblaasbare speeltoestellen
 • EN 1069-1 en -2: 2010 Waterglijbanen

 

Zowel de normen als het bijblad zijn te verkrijgen via www.nen.nl