logo

Logboek speeltoestel kan voorlopig blijven

Naar aanleiding van een recente brief van de minister aan de Tweede Kamer is onduidelijkheid ontstaan over de verplichting logboeken bij te houden. In de brief oppert de minister het idee de logboeken af te schaffen. Dit idee is ten onrechte door enkele organisaties als besluit opgevat.

De minister wil dat beheerders zich meer richten op het doel van de inspecties, en ze wil de administratieve lasten verlagen. Als de logboeken daadwerkelijk worden afgeschaft, moeten beheerders op een andere manier aantonen dat voldoende inspecties en onderhoud zijn uitgevoerd. Onduidelijk is echter hoe ze dit moeten doen.

Het logboek is dus nog niet afgeschaft. Wel komt er in de toekomst misschien meer ruimte om als beheerder op andere manieren te laten zien dat er voldoende toezicht gehouden is. Het ziet ernaar uit dat logboeken ook een goede manier blijven om dit aan te tonen.