logo

Niveaus SVS Inspecteurs

De examencommissie SVS heeft de beschrijving van de niveaus van de SVS Inspecteurs Spelen-Basis, -1 ster en -2 ster nader gespecificeerd om het verschil tussen de niveaus duidelijker aan te geven. In de tabel is per examenniveau aangegeven voor welke werkzaamheden het niveau van toepassing is, wat het kennisniveau van de inspecteur moet zijn en welke vaardigheden hij moet hebben.

Tabel niveau SVS Inspecteurs