logo

Onderzoek NVWA indoor speellocaties

Vrijdag 13 januari jl. publiceerde NVWA de resultaten van een onderzoek  naar de veiligheid van indoor speellocaties. Van de ongeveer 150 overdekte speellocaties zijn vorig jaar 37 locaties door de NVWA onderzocht. Van deze 37 locaties werd bij 33 locaties bij de eerste inspectie één of meer afwijkingen geconstateerd.

Net zoals bij overdekte speellocaties is bij speeltoestellen in de openbare ruimte de beheerder verantwoordelijk voor de veiligheid. Voor de operationele en de hoofdinspectie schakelt de beheerder meestal een extern inspectiebureau in, maar ook tussentijds is het belangrijk dat de speeltoestellen en de omgeving regelmatig wordt gecontroleerd op bijv. slijtage, ontbrekende delen, verkeerd geplaatste afscheidingen etc.

Stichting Veilig Spelen heeft voor de inspecteurs van speeltoestellen en voor de medewerkers die regelmatig op de speelplaatsen komen drie examens ontwikkeld:

  • SVS Inspecteur Spelen-Basis (dagelijkse/regelmatige inspectie)
  • SVS Inspecteur Spelen-1 ster (operationele inspectie, per kwartaal)
  • SVS Inspecteur Spelen-2 ster (jaarlijkse hoofdinspectie)

De SVS Inspecteurs- 1 ster en -2 ster worden na het behalen van het examen geregistreerd in een openbaar register op de website van Stichting Veilig Spelen.

Meer informatie over de examens is te vinden op de website van Stichting Veilig Spelen.