logo

Praktijktoets in SVS-examens?

Op 22 maart jl. is de Raad van Deskundigen van SVS bijeengekomen. Als speciaal thema van de bijeenkomst stond een discussie over het houden van een praktijktoets op de agenda. Daarom waren ook leden van de examencommissie uitgenodigd om aanwezig te zijn. De bespreking vond plaats in aanwezigheid van een senior adviseur examinering. Hij gaf aan dat, als het enigszins mogelijk is om andere toetsvormen in te stellen, dat altijd goedkoper en betrouwbaarder is dan het afnemen van een praktijktoets.

Pratijktoetsen zijn doorgaans duur en minder betrouwbaar. Een praktijktoets vraagt namelijk om een één-op-één setting van examinant en examinator; dat maakt het kostbaar en potentieel subjectief. De ene examinator kan immers anders oordelen dan de andere; en willekeur moet vermeden worden. De adviseur vertelde dat er veel mogelijkheden zijn om praktijksituaties in een examen op te nemen (dat binnen wordt gehouden). Foto’s, maar ook filmpjes kunnen dan de inleiding op een vraag zijn.

Het SVS-bestuur overweegt een registratie op te zetten voor een nieuwe doelgroep: inspecteurs die zo nu en dan visuele inspecties houden. Tijdens de bespreking werd helder dat nog geen examen ontwikkeld kan worden. De toetstermen voor deze groep, zoals medewerkers van sociale werkplaatsen, zijn daarvoor nog niet opgesteld.

Het bestuur van SVS heeft de uitkomst van de bespreking tot zich genomen en beraadt zich op hoe de toetstermen opgesteld kunnen worden. Daaruit moet dan ook blijken hoe/of de praktijk meegenomen kan worden in het examen en/of het examen langer geldig kan zijn. Wat begon als een vraag over een praktijktoets eindigt in een vraag naar toets-termen.