logo

Reactie SVS op proef speeltoestellen

Bij een aantal gemeenten leeft de wens om burgers toe te staan zelf speeltoestellen in de openbare ruimte te laten plaatsen. Het ministerie van VWS heeft gemeenten verzocht dit te uit te werken. Zij hebben verschillende partijen gevraagd mee te denken. In reactie op dit initiatief heeft SVS haar zorg over deze proef kenbaar gemaakt. In haar antwoord heeft het bestuur benadrukt dat de Stichting Veilig Spelen zich inzet voor professionalisering van speeltoestelleninspecties en dat de SVS inspecteurs hebben bewezen over kennis en kunde te beschikken. In de brief uit mei aan VWS wordt een oproep gedaan om de SVS-diploma’s positief te promoten en de inspecteur als beroep te erkennen. Klik hier voor de gehele reactie . Afhankelijk van de plannen zal het bestuur van SVS opnieuw een brief sturen om onze zorgen over te brengen.