logo

RIVM rapporten over PAK’s in rubberen tegels

Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu concludeert na twee onderzoeken dat sporten en spelen op voetbalvelden en speelplekken met rubber tegels veilig is. De norm voor rubbertegels wordt dit jaar in Europees verband geëvalueerd. Het RIVM oordeelt dat de consumentennorm voldoende veiligheid biedt.

Voor meer informatie zie de website van RIVM:

Wat zit er in rubbergranulaat?

Beoordeling norm voor rubbertegels: input voor Europese evaluatie in 2017