logo

Roermond eist SVS Inspecteur Spelen voor gegarandeerde kwaliteit inspecties

portretExact 118 speelplekken en 687 speeltoestellen heeft de gemeente Roermond. Het beheer is volledig uitbesteed aan een aannemer, ook de inspecties. De gemeente eiste wel dat de inspecties worden uitgevoerd door SVS inspecteurs Spelen 1- en 2-ster. “Zo zijn we gegarandeert van de kwaliteit van de inspecties”, stelt beheerder openbare ruimte Joep Ewalds.

Alle speelvoorzieningen moeten veilig zijn, staat in het beheerplan van de gemeente Roermond. Maar hoe borg je de veiligheid als je kiest voor totale ontzorging, voor één partij die alle beheer doet: het onderhoud, de reparaties en de inspecties? Als beheerder is Ewalds onder meer verantwoordelijk voor instandhouding van de speelplekken. Hij houdt zich bezig met het opstellen en uitvoeren van het beheerplan, stelt speelruimteplan en investeringsplannen op, en draagt zorg voor onderhoudscontracten en de directie daarover. Hij stelde kaders voor het nieuwe bestek en werkte mee aan de opzet ervan. “Om te zorgen dat een partij aan onze kwaliteitseisen voldoet, zijn keurmerken een grote hulp. Ook in dit geval. Van de aannemers die meededen met de aanbesteding, eisten we dat hun inspecteurs in bezit waren van het certificaat SVS Inspecteur Spelen 1- en 2-ster.”

Frisse blik
Alle speelplekken worden acht maal per jaar geïnspecteerd. Ewalds: “Vier visuele inspecties, waarbij een 1-ster inspecteur controleert op zichtbare gebreken. Drie functionele inspecties, waarbij een 1-ster inspecteur ook de onzichtbare delen inspecteert, zoals de lagers van speeltoestellen. En één keer per jaar een hoofdinspectie door een 2-ster inspecteur. “Ook dat was een eis van ons. We willen dat jaarlijks een inspecteur met meer competenties en een frisse blik naar de speelplekken en speeltoestellen kijkt.”

Dagelijks toezicht
Op dagelijkse basis houden toezichthouders van de gemeente een oogje in het zeil. Speelvoorzieningen behoren tot hun brede takenpakket. Mochten burgers zien dat er iets mis is, dan kunnen zij dit ook zelf melden bij het Klant Contact Centrum van de gemeente. Ewalds: “Indien noodzakelijk wordt deze melding doorgezet naar de aannemer. Aan de hand van een urgentiematrix wordt bepaald wanneer de reparatie moet worden uitgevoerd.”

Speelplaats RoermondBorging veiligheid
Hoe borgt de gemeente de kwaliteit van het dagelijks toezicht op de speelplekken? Moeten toezichthouders in bezit zijn van het basiscertificaat SVS Inspecteur Spelen, een certificaat dat speciaal bedoeld is voor het doen van dagelijkse visuele inspecties door medewerkers ter plekke? Ewalds: “Nee, onze toezichthouders zijn gekwalificeerd en het beheer is in principe totaal uitbesteed. Met acht inspecties per jaar is de kwaliteit voldoende geborgd. Maar ik kan me voorstellen dat het op sommige plekken een uitkomst is, zoals voor conciërges op schoolpleinen of begeleid(st)ers in een kinderdagverblijf die hun eigen speelplekken op dagelijkse basis veilig willen houden.”