logo

Samenwerking SVS en VHG: aanbod voor leden VHG

Buiten spelen is gezond. Vooral buiten spelen in het groen. Het moet uiteraard ook veilig zijn. En daar kunnen hoveniers of groenvoorzieners een rol in spelen. Het certificaat SVS Inspecteur Spelen-Basis is van toegevoegde waarde voor de hoveniers of groenvoorzieners die zorgdragen voor het onderhoud van openbare speelplaatsen of actief zijn in de aanleg van groene schoolpleinen. Naast de aanleg- en onderhoudswerkzaamheden kunnen zij dan namelijk ook speeltoestellen inspecteren en onveilige situaties verhelpen of rapporteren.

VHG ziet de meerwaarde van het SVS-certificaat voor haar leden. Zeker ook in relatie tot de groene schoolpleinen. Eerder dit jaar publiceerde VHG de Handleiding Groene Schoolpleinen, met informatie en tips over de aanleg en het onderhoud van dergelijke pleinen. Een speciale bijlage in dit handboek is gewijd aan het keuren en inspecteren van speeltoestellen, iets waar in de praktijk nog wel eens onduidelijkheid over bestaat. Hoveniers en groenvoorzieners kunnen hierin een actieve rol vervullen. Met het SVS-certificaat kan de hovenier of groenvoorziener aantonen dat hij/zij ook op dit terrein een professional is.

Speciaal aanbod voor VHG-leden

VHG is een samenwerking aangegaan met SVS. In de periode van 1 november 2015 tot en met 31 maart 2016 kunnen leden van VHG met korting deelnemen aan de cursus SVS Inspecteur Spelen–Basis. Deze cursus wordt aangeboden door drie opleidingsinstituten.

Subsidie

De cursus SVS Inspecteur Spelen-Basis en SVS Inspecteur Spelen 1-ster en -2 ster komen in aanmerking voor Collandsubsidie (cursusgroep Certificering). Momenteel bedraagt het vergoedingspercentage voor deze cursusgroep 75% van de cursuskosten, met een maximum van € 800,- per werknemer per kalenderjaar.

Meer informatie

Leden van VHG kunnen meer informatie krijgen via de site van VHG.