logo

Stichting Veilig Spelen 5 jaar

Stichting Veilig Spelen bestaat 5 jaar!

Eind 2011 is Stichting Veilig Spelen opgericht door Branchevereniging Spelen en Keurmerkinstituut met als doel de kwaliteit van inspecties van speeltoestellen in de openbare ruimte te verhogen. In de afgelopen 5 jaar heeft SVS voor inspecteurs van speeltoestellen op drie niveaus examens ontwikkeld. Met deze centrale onafhankelijke examens worden de inspecteurs op gelijke wijze geëxamineerd waardoor de professionaliteit van de inspecteurs aantoonbaar is.

Inmiddels zijn er 53 SVS Inspecteurs Spelen-1 ster en 93 SVS Inspecteurs Spelen-2 ster geregistreerd in het openbaar register.

Halverwege 2014 is het examen SVS Inspecteur Spelen-Basis geïntroduceerd. Dit examen is gericht op medewerkers die met regelmaat op de speelplaats komen. Denk aan medewerkers in de groenvoorziening, medewerkers van speeltuinen, campings, kinderdagverblijven etc.