logo

Stichting Veilig Spelen een feit

Op 1 april jl. zijn de laatste formele handelingen verricht waardoor de Stichting aan het werk kan. In een relatief kort tijdsbestek heeft de werkgroep de Stichting opgezet. Een verdere professionaliseringslag is hiermee binnen de branche gemaakt. De stichting heeft ten doel de kwaliteit van inspecties, controles en dergelijke van speelvoorzieningen, -toestellen alsmede ondergronden te verhogen en al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, specialiter het onderhoud, de plaatsing en het beheer daarvan, alles in de ruimste zin van het woord.

In het bestuur hebben namens de initiatiefnemers zitting de heren Willem van Weperen, Jeroen Bos (beiden Keurmerkinstituut) Gert-Jan Smit en Herwin Kloosterman (beiden SPELEN). Anne Koning, voormalig wethouder in Delft, is de onafhankelijke voorzitter.