logo

Stichting Veilig Spelen in 2013

Na oprichting in 2011 heeft de SVS zich in 2012 geconcentreerd op het maken en afnemen van examens. In het eerste jaar zijn in totaal 60 speeltoestelinspecteurs geslaagd voor het examen. Daarvan zijn 21 geregistreerd voor niveau SVS* en 39 voor niveau SVS**. Dat is een hele prestatie, want veel inspecteurs gaven aan dat het examen pittiger was dan vooraf gedacht.

In 2013 richt de stichting zich met name op het uitwerken van de examendatabank en het verstrekken van informatie aan geregistreerde inspecteurs. De stichting gaat zich onder andere richten op aanscherping van de leerdoelen en de examenvragen. Ook wordt meer aandacht aan de PR van de stichting besteed. In 2013 vinden de examens voor beide niveaus plaats op 8 februari, 31 mei en 1 november.

Wilt u een geregistreerde SVS-inspecteur een inspectie laten uitvoeren, ga dan naar het register op www.stichtingveiligspelen.nl. Wilt u zich laten registreren dan kunt u ook hier terecht.