logo

SVS gaat in zee met ECABO

Stichting Veilig Spelen gaat een samenwerkingsverband aan met Ecabo uit Amersfoort. Ecabo is expert in het maken van examenvragen, het samenstellen van examens en het examineren. SVS meent als inhoudelijk deskundige partij op het gebied van de veiligheid van speeltoestellen in ECABO, expert op het gebied van examineren, een uitstekende partner te hebben gevonden.

ECABO zal de examenvragen die door externe experts worden ingediend beoordelen. Hiervoor worden deskundigen ingeschakeld op het gebied van spelen, de Nederlandse taal en examineren. Alle nieuwe en al bestaande vragen worden in een centrale databank opgeslagen. De inhoud van de examens en de thema’s zullen niet veranderen. Ook het aantal vragen blijft, in ieder geval in 2013, ongewijzigd. Vooralsnog zullen de examens theoretisch blijven. Ecabo verwacht na de zomer van 2013 van start te kunnen gaan. SVS blijft vanzelfsprekend nauw betrokken bij het maken van de examens, maar zal zich nu ook op andere wijzen meer kunnen richten op het verhogen van de kwaliteit van inspecterend Nederland. Te denken valt aan het uitwisselen van informatie, het organiseren van symposia en het publiceren van artikelen.