logo

SVS-inspecteurs uitgenodigd voor Europees onderzoek

In het kader van het ontwikkelen van Europese richtlijnen is een aantal geregistreerde SVS-inspecteurs uitgenodigd mee te doen aan een onderzoek naar de beoordeling op veiligheid van speeltoestellen door inspecteurs. Het is mede de bedoeling grenzen aan veiligheid vast te stellen en te achterhalen hoe daar in de verschillende landen over gedacht wordt.

Het onderzoek wordt via email uitgevoerd en bevat een aantal herkenbare cases. Deze moeten door de inspecteurs beoordeeld worden aan de hand van een template. In de Europese landen, vertegenwoordigd in de normcommissie zal een aantal inspecteurs uitgenodigd de vragenlijsten in te vullen. Het aantal moet nog nader worden vastgesteld. De uit te nodigen deskundigen worden willekeurig gekozen uit een lijst die elk land ter beschikking stelt. Voor Nederland zal de complete lijst bestaan uit de leden van de normcommissie 330003, AKI’s en NVWA, inspectiebedrijven en SVS geregistreerde inspecteurs.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de universiteit van Trondheim (Noorwegen) onder leiding van Ellen Beate Hansen Sandseter. De resultaten van het onderzoek zullen te zijner tijd via deze nieuwsbrief openbaar worden gemaakt.