logo

SVS op Dag van Openbare Ruimte

Op 8 oktober verzorgde SVS een presentatie op de Dag van de Openbare Ruimte. Anne Koning, voorzitter bestuur SVS, vertelde wat de doelstellingen zijn van SVS en welke veranderingen in de examinering zijn doorgevoerd:

Dagvanopenbareruimte 8102014Doelstelling is het verhogen van de kwaliteit van inspecteurs van speeltoestellen en speelplekken. Dit wordt o.a. bereikt door examinering op basis van eind- en toetstermen, zodat alle SVS Inspecteurs voldoen aan de vastgestelde eisen wat de SVS Inspecteur moet weten en kunnen. Daarnaast vindt kennisuitwisseling plaats tussen SVS en de SVS Inspecteurs.

3 niveaus examinering
In april jl. is het SVS Inspecteur Spelen-Basis certificaat geïntroduceerd. Dit certificaat is bedoeld voor iedereen die in het werk te maken heeft met speelplekken. Denk aan toezichthouders bij speeltuinen, medewerkers in de groenvoorziening, pedagogisch medewerkers bij kinderdagverblijven etc. De medewerkers in het bezit van het Basis certificaat kunnen eenvoudige visuele controles uitvoeren en bij gebreken aan speeltoestellen weten zij welke actie zij moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat kinderen veilig kunnen spelen.

De examens SVS Inspecteur Spelen-1 ster (voor medewerkers die de periodieke operationele controle verzorgen) en SVS Inspecteur Spelen-2 ster (voor medewerkers die de jaarlijkse hoofdinspectie verzorgen) worden sinds 2012 afgenomen. Inmiddels zijn er 30 SVS Inspecteurs Spelen-1 ster en 65 SVS Inspecteurs Spelen-2 ster.

Register
Alle SVS Inspecteurs-1 ster en -2 ster worden geregistreerd in een openbaar register. Hiermee is het voor opdrachtgevers eenvoudig een SVS Inspecteur te vinden.

Examinering via de computer
Vanaf april 2014 worden de examens via de computer afgenomen. Deze vragen zijn gebaseerd op de eind- en toetstermen en zijn geschreven door inhoudelijk deskundigen. Na afloop van het examen ziet de kandidaat direct de voorlopige uitslag. Ook is het mogelijk om de vragen die fout beantwoord zijn nogmaals te bekijken. Tijdens de presentatie werden enkele voorbeeldvragen getoond. Deze vragen zijn nu ook via de site beschikbaar.