logo

Verlenging geldigheidsduur examen inspecteur van speelplekken

Verlenging geldigheidsduur examen inspecteur van speelplekken Er is goed nieuws voor de huidige en toekomstige inspecteurs van speelplekken: de geldigheid van de SVS-examens (1 ster en 2 sterren) is veranderd in drie jaar, in plaats van twee jaar. Mogelijk wordt de geldigheid volgend jaar naar aanleiding van het traject met Ecabo/Explain nog verder verlengd, maar dat is nog niet zeker.

De Stichting Veilig Spelen neemt sinds 2012 de examens af van inspecteurs van speelplekken, de SVS-inspecteurs. Er zijn twee examenniveaus: SVS*-inspecteur (1 ster) en en SVS**-inspecteur (2 sterren). Tot nu toe waren beide examens twee jaar geldig. Dit najaar is door het bestuur besloten dat dit voor beide niveaus veranderd wordt in drie jaar. Dat geldt zowel voor de inspecteurs die hun examen hebben gehaald, als voor nieuwe inspecteurs.

Inspecteurs die in 2012 zijn geslaagd, hoeven dankzij deze verlenging pas in 2015 opnieuw examen te doen, als zij als gediplomeerd SVS-inspecteur geregistreerd willen blijven. Het jaarlijkse registratiegeld is men voor 2014 wel verschuldigd. Uiteraard mag iemand zelf wel besluiten om na twee jaar opnieuw een examen af te leggen. Het register van gediplomeerde SVS-Inspecteurs* en ** op de website van de Stichting Veilig Spelen wordt dit binnenkort aangepast. Zodat opdrachtgevers ook kunnen zien dat de geldigheid van het eerder gehaalde examen van toepassing is. De stichting zal minimaal 1 maand voor het verstrijken van de nu opgenomen einddatum een nieuwe pas verstrekken met de aangepaste geldigheidsdatum. De Stichting Veilig Spelen is met Ecabo/Explain een traject ingegaan om de eind- en toetstermen beter te beschrijven. Dat zal ook invloed hebben op de examens. Bovendien is het voor mensen makkelijker te zien wat er geleerd moet worden voor het behalen van het examen. We zijn van plan om na afronding van dit traject de geldigheidsduur verder te verlengen tot 5 jaar. Als dat doorgaat, dan is een examen dat behaald is in 2014 geldig tot 2019. Dit is echter nog niet zeker. De eerstvolgende stap is het afronden van de eind- en toetstermen en vervolgens het verder vullen van een examendatabank (met vragen over alle onderwerpen en op meerdere niveaus). Over het traject met Ecabo/Explain houden we u op de hoogte.

Wilt u zich inschrijven neem dan contact op met SVS via www.stichtingveiligspelen.nl