logo

Wijziging toetstermen

De examencommissie SVS heeft bij het Bestuur van Stichting Veilig Spelen een voorstel ingediend om de toetstermen voor de examens SVS Inspecteur Spelen-Basis, -1 ster en -2 ster op een aantal punten aan te passen. Het betreft o.a. wijziging van toetstermen die niet meer relevant zijn gezien veranderde regelgeving, toetstermen die elkaar inhoudelijk overlappen en toetstermen die te algemeen zijn geformuleerd.

Het bestuur is akkoord met de wijzigingen en de aangepaste documenten worden uiterlijk maandag 4 januari 2016 gepubliceerd op de website. Ook wordt er een document geplaatst waarin de wijzigingen duidelijk zijn aangegeven. De wijzigingen gaan in per 1 juli 2016. De examens die tot en met juni 2016 worden afgenomen zijn gebaseerd op de huidige gepubliceerde toetstermen.